جدید ترین عناوین خبری امروز
Registering new users is currently not allowed.
حمیدرضا آذرنگ نهنگ آبی

حمیدرضا آذرنگ: به خیلی از نویسندگان ما ظلم شده است

حمیدرضا آذرنگ با مجله همشهری جوان درباره حضورش در سریال «نهنگ‌ آبی» گفت و گوی کوتاهی داشت.

به گزارش واریته، آذرنگ در این مصاحبه صحبت های خودرا اینگونه آغاز کرد:«یک سری آدم ها در زندگی هرشخصی وجود دارند که با توجه به باورها، اعتقادات، نوع نگاه و نوع سبک زندگی که داردبدون هیچ پس و پشتی می توان به او اعتماد کرد. سعید ملکان برای من جزاین گونه آدم هاست و البته درزندگی من تعداد این آدم ها خیلی محدود هستند.

به سعید ملکان اعتماد کردم ودر کنارش بهرام توکلی هم بود که با اونیز چند تجربه کاری داشته ام.اندیشه، قلم ونوع نگاهش را می شناختم.در کنارهمه اینها،فریدون جیرانی عزیزکه من یک بارفرصتی داشتم که با او کار کنم.اما به خاطر مشکلات من به نتیجه نرسید.این مسائل دست به دست هم داد تا بدون این که بدانم نادرچه سرگذشت و سرنوشتی دارد و قصه چگونه است،کار را پذیرفتم.برای من اندازه هایی که پس ماجرا بود و شکل دهنده این اتفاق بود خیلی مهم بود که باعث شد من قرارداد ببندم و درگروه سریال نهنگ آبی حضور پیدا کنم.»
حمیدرضا آذرنگ نهنگ آبی
حمیدرضا آذرنگ ادامه داد: اعمال نظربرخی افرادی که خودشان را صاحب سلیقه و صاحب نظر می دانند که البته درهمه نهادها نیز حضور دارند، و نظر افراد دیگررا نیز قبول نمی کنند، سبب شد برخی ممیزی ها به فیلم و اتفاقا نقش من وارد شود. نادرشخصیتی بود که به دلیل وابستگی، نمی توانست ازبطری اش جدا شود و این باعث می شد که به خودش لطمه بزند، تصمیم غلط بگیرد وحتی همسرش او را از محیط خانوادگی طرد کند.اولین ممیزی که صورت گرفت این بود که بطری را ازاین شخصیت بگیرید. دراین عرصه به خیلی از نویسندگان ما ظلم شده است چون درجریان ساخت در جامعه هنری ما با وجود اعمال نظر و نگاه های سلیقه ای ازهمه ارگان ها خیلی لطمات ویران کننده به یک اثر نوشتاری خورده.
حمیدرضا آذرنگ نهنگ آبی
من اصولا‌‌‌‌‌ً بلد نیستم شــرط بگذارم، نه اینکه بگویم بد است و اگر کسی این کار را انجام دهد کاری غلط کرده. خوشحال میشوم اگر کســی این مصاحبه مرا بخواند و یادش بیاید که من برای حضور در کاری شرط گذاشتم حتما به من یادآوری کند.یادم نمیآید تا به حال برای حضور در کاری شــرط گذاشــته باشــم.به ویژه برای آدمهایی که به آنها اعتماد دارم و برایم دارای اهمیت هستند

دسته ها:
ورود به سایت دیدگاه ها 0
اشتراک
اعلام کردن به
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
خواندن همه نظرات