او بعد از فیلم جیمزباند تصمیم گرفت دوباره به حرفه قبلی اش بازگردد او در این باره گفته بود:بازی در سینما تجربه هیجان انگیزی بود، اما محدودیت‌هایی که برای من در هنگام فیلم برداری ایجاد شد خیلی سخت بود که با شیوه زندگی من متفاوت بود،او همچنین معتقد بود که در درآمد بازیگری بسیار کمتر از شغل قبلی اش بوده و ترجیح میدهد همان راه را ادامه دهد.